[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Fra biblioteket    - artikler fra Tromsøflaket

Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
I vår faste spalte i Tromsøflaket presenter UB ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
TROMSØFLAKET NR. 2 - 2003

EBRARY: et alternativ til trykte bøker!

Bak det noe kryptiske navnet EBRARY skjuler det seg en stor samling av elektroniske bøker. Fra i år har alle ansatte og studenter tilgang til mer enn 15000 titler fra 150 forlag fordelt på en rekke fagområder. De fleste av disse titlene er av nyere dato og på engelsk; resten er på spansk.

HVA INNEHOLDER EBRARY?
Ser vi litt nærmere på hvilke fagområder som inngår, så er det humaniora og samfunnsfag som dominerer med henholdsvis 3200 og 2200 titler. Områder som samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi er representert med ca. 2000 titler, data og teknologi med ca. 1100 titler og naturvitenskap med vel 900 titler.
I tillegg til faglitteratur inneholder EBRARY også eldre og nyere skjønnlitteratur. Andre "godbiter" i dette virtuelle biblioteket er kart, teknisk litteratur, noteark, og en spesialsamling eldre klassiske bøker som er skannet inn med farger og høy oppløsning.

HVORDAN KOMME I GANG?
EBRARY er nettbasert; det medfører at alt som skal til for å søke, lese, kopiere, skrive ut, m.m. er tilgang til Internett, og at du er tilknyttet universitetets nettverk.
Første gang du kommer til EBRARY, må du laste ned og installere et lite program som heter "ebrary Reader". Selv om du ikke har gjort noe slikt tidligere, er det ganske enkelt å få dette til. Kontakt din lokale IT-konsulent ved behov for hjelp.

HVILKE MULIGHETER GIR EBRARY?
Når ebrary Reader er installert, kan du søke etter bøker, kart og andre medier på svært mange måter: først kan en bestemme om søketermen som brukes skal søke etter tittel, forfatter, emne, forlag eller fulltekst. Det er også mulig å kombinere søk for virkelig å finne nåla i høystakken! Noe som er ganske unikt for EBRARY, er søk på ord, navn, o.s.v. i hele tekstmassen. Det vil si at hvert eneste ord i teksten til de snart 20000 titlene (EBRARY vokser hele tiden) er søkbare.

Dersom du ikke ønsker å lese tekst på skjerm, kan du skrive den ut eller bruke klipp og lim for å overføre innhold til andre dokumenter. For å hindre uvettig eller ulovlig utskrift har EBRARY en innebygget treghet: maks antall sider pr. utskrift er 5. Når disse 5 sidene er skrevet ut, kan en skrive ut 5 nye, så 5 til o.s.v.

AVANSERTE FUNKSJONER
Dersom du støter på et ord eller begrep som du ikke forstår i ei bok, kan du ved hjelp av en funksjon som InfoTools søke videre på ordet i ei ordbok eller et leksikon.
Det er også mulig å få oversatt et ord til fransk, tysk, m.m. Dersom du vil søke andre forekomster av et ord i resten av dokumentet, i alle bøkene som inngår i EBRARY eller i noen av de mest brukte søkemotorene på Internett er dette mulig.

Andre spennende funksjoner i EBRARY er mulighetene til å lage og lagre kommentarer til en tekst, markere et avsnitt med en bestemt farge, opprette en personlig virtuell bokhylle, m.m. Sistnevnte funksjoner krever at du oppretter en såkalt "account". (Se pkt. 3 på startsiden: Create a personal bookshelf). Ikke fyll ut noe som har med betaling å gjøre - UB har forhandlet fri tilgang til alle funksjonene i EBRARY.

HVOR FINNER JEG EBRARY?
EBRARY kan du finne på

UBs hjemmeside for bøker:
http://www.ub.uit.no/db_kat/boker.htm
 
eller direkte på nettet ved å gå til:
http://site.ebrary.com/lib/tromsoub
Lykke til!

 
Bjørn Olav Skancke
HovedbibliotekarUniversitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 6.2.2003.