[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Fra biblioteket    - artikler fra Tromsøflaket

Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
I vår faste spalte i Tromsøflaket presenter UB ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
TROMSØFLAKET NR. 18 - 2002

Aviser på universitetsbiblioteket

Avisen kan være både tidtrøyte og kunnskapskilde. Den er dagbok for verden, nasjonen og lokalsamfunnet. Her debatteres aktuelle samfunnsspørsmål, og her finner studenten store og små nyheter fra sitt hjemsted.

Norske og utenlandske aviser i papirutgave
Universitetsbiblioteket i Tromsø har til sammen 90 løpende avisabonnement. De fleste av disse avisene er å finne i UB-bygget i andre etasje, der de kan leses i gode lenestoler. Avisene legges ut daglig. Ved hvert månedsskifte blir de eldste kastet for å gi plass til nye.
Halvparten av UBs aviser er norskspråklige (47 aviser). Halvparten av de norske avisene er nordnorske, resten er riksaviser og store lokalaviser fra hele landet, så da skulle det være store muligheter for å finne nyheter hjemmefra for de norske studentene. Det er disse avisene som leses mest.
For den som vil ha et annet perspektiv på nyhetene enn de norske avisene kan tilby, fins det aviser fra de nordiske land som Dagens Nyheter og Politiken, og store internasjonale aviser. Noen eksempler her er Le Monde, Frankfurter Allgemeine, The Guardian og New York Times. Vi har også mer spesielle aviser som Flamman fra Nord-Sverige og Daily Nation fra Nairobi.
Hvis en ønsker å øve seg på andre språk enn norsk bokmål, så fins det 10 engelskspråklige, 5 svenske og danske, 4 tyske, 3 russiske, franske og samiske og 2 finske, nynorske, islandske og spanske. I tillegg har vi en på tyrkisk og en på polsk.
Det fins også utvalgte dagsaviser på biblioteket på Tromsø museum og på Bibliotek for realfag, medisin og helsefag i MH-bygget og også noen på avdelingene for psykologi, fysikk og biologi & geologi.

Aviser på mikrofilm
I underetasjen i UB-bygget har vi over 200 norske aviser på mikrofilm. De kan leses ved hjelp av leseapparater som fins samme sted. Denne tjenesten er mye brukt av forskere, men også av andre som ønsker å finne tilbake til spesielle begivenheter. De største norske avisene er her, og i tillegg har vi alle nordnorske aviser som blir gitt ut. Det tar noen måneder fra de trykkes til filmrullen kommer.
Den eldste avisa som vi har løpende, er Adresseavisen som startet i 1767. Vi har Tromsø fra den startet i 1898, og Nordlys fra første utgave i 1902. Avsluttede aviser har vi også mange av. De aller fleste titlene er nordnorske lokalaviser. Vi har et nesten komplett utvalg av lokalaviser utkommet i Nordland, Troms og Finnmark gjennom tidene, både store og små. Den eldste nordnorske avisa er Finmarkens og Nordlands Amtstidende som ble utgitt i Tromsø fra 1832-1833. Utenlandske aviser på mikrofilm fins også. Vi har The Times (1901-1974), New York Times (1921-1994) og Observer (1960-1999).

Aviser på internett
Et startsted for nettaviser kan være "Aviser & nyheter" på bibliotekets hjemmeside. Mange norske og utenlandske aviser er allment tilgjengelig på internett. Vi har også noen aviser på nettet som abonnement. Databasen Atekst inneholder Aftenposten i fulltekst tilbake til 1984, og flere årganger av andre norske aviser samt NTB-nyheter. Tilgang kan en få fra bibliotekets PCer eller fra andre PCer på universitetet. Det er også mulig å få tilgang utenfra eller hjemmefra gjennom universitetets web-cache-tjeneste.

Siste nytt
UB har vedtatt å abonnere på The Times i fulltekstutgave fra 1785-1985. Når alt er på plass til neste år, vil våre brukere kunne følge med i 200 års verdenshistorie fra dag til dag. Det blir selvfølgelig søkbart, og dermed mye lettere å finne fram i enn mikrofilmene.

 
Bente Storvestre
avdelingsbibliotekarUniversitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 9.12.2002.