[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Fra biblioteket    - artikler fra Tromsøflaket

Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
I vår faste spalte i Tromsøflaket presenter UB ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
TROMSØFLAKET NR. 17 - 2002

BIBSYS og søk etter bøker

Bibliotekbasen i BIBSYS (www.bibsys.no) er «varekatalogen» til de norske universitets- og høgskolebibliotekene. I hovedsak er det snakk om bøker og tidsskrifter, men du finner også et mangfold av databaser, oppslagsverk, studentoppgaver, enkelte artikler, aviser, filmer, bilder, noter, musikk-plater, lydspor, osv. Totalt mer enn 3 millioner ulike dokumenter. Det er mye, men langt fra alt som er publisert innen alle fagområder. Rundt 30 prosent av dokumentene finnes ved Universitetsbiblioteket i Tromsø. Avhengig av bibliotekenes fagkompetanse, økonomi og kontakt med brukergruppene, kan dekningen variere sterkt innen ulike emner. Av og til kan det derfor være en god ide å sjekke andre større bokkataloger som f.eks. Worldcat (se under Bøker på UBs hjemmeside) eller Amazon nettbokhandel for en mer komplett oversikt. Har du først funnet en spennende bokreferanse, er det som regel en enkel sak for oss å skaffe boka til veie, enten den befinner seg ved UB-Tromsø, UB-Oslo eller et annet sted i verden.

Søking i BIBSYS kan deles inn i emnesøk og søk etter ei bestemt bok. Ofte er det både enklest og best å benytte enkelt søk. Skriv inn et eller flere søkeord i fritekstfeltet og klikk søk. Ikke skriv for mange ord til å begynne med. Øk heller antallet hvis du får for mange treff. Avgrenser du for mye, risikerer du å miste relevante treff. Da kan det være bedre å lete gjennom ei lang treffliste. Tenk også synonymer og mer eller mindre generelle søkeord. Det kan gi andre relevante treff. Kanskje finnes det du leter etter bare som et kapittel i ei mer omfattende bok. Hva må du i så fall søke på for å finne denne? Trenger du bøkene NÅ eller bare er interessert i nyere litteratur, kan det være smart å avgrense søket til lokalt bibliotek eller på trykkeår. Forkorting av søkeord gjøres med «?». Søk etter «hest?» gir treff på hest, hester, hesteløp, osv.
For søk etter ei bestemt bok er det som regel nok å skrive inn etternavnet til forfatter og et par av tittelordene. Bruk de mest spesielle ordene hvis det er flere å velge blant.

Dette var bare en liten introduksjon til BIBSYS-databasen. Nå er det på tide å prøve selv! Mer om søking i BIBSYS finner du under Veiledning på søkeskjermen eller på: www.ub.uit.no/om_ub/veiledning/bibsyskurs_start.htm

 
Tore Brattli
fagansvarlig for matematikk og informatikkUniversitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 21.11.2002.