[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Fra biblioteket    - artikler fra Tromsøflaket

Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
I vår faste spalte i Tromsøflaket presenter UB ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
TROMSØFLAKET NR. 15 - 2002

PCI Full Text – et elektronisk arkiv for tidsskriftartikler innen humaniora og samfunnsvitenskap

Universitetsbiblioteket (UB) har siden begynnelsen av 2002 kunnet tilby studenter og ansatte ved Universitetet i Tromsø nettjenesten PCI Full Text. Tjenesten er en videreutvikling av PCI (Periodicals Contents Index) som vi har hatt siden 1998. Med den nye tjenesten kan du klikke deg videre til den fullstendige artikkelteksten, når du har funnet fram til en fulltekstartikkel i basen som du ønsker å lese. PCI Full Text er tilgjengelig fra alle PC-er som er tilknyttet Universitetets datanettverk. Fagene som dekkes i PCI Full Text er vesentlig humaniora og samfunnsvitenskap.

Innhold og dekning
Tjenesten bygger på indekseringa i PCI hvor artiklene i nærmere 4 000 tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap er indeksert. Ved å benytte PCI kan du raskt lokalisere artikler av betydning for ditt spesialfelt. Et økende antall av artiklene er nå også i fulltekst - PCI Full Text inneholder i dag vel 200 tidsskrifttitler som alle, mer eller mindre fullstendig, er i fulltekst. De fleste titlene dekkes fra og med første hefte til og med utgivelser i 1990/91, noen til og med 1995. Databasen inneholder mer enn 500 000 artikler i fulltekst og omtrent 13 millioner artikkelreferanser.

Å finne fram til PCI Full Text
For å finne PCI Full Text går du til UBs hovedside på nettet (http://www.ub.uit.no/). Klikk på «Fagbaser» i venstre blå marg. Da får du opp ei alfabetisk liste over de fagdatabaser UB tilbyr Universitetets studenter og ansatte. Finn «Periodicals Contents Index Full Text» i lista og klikk på det. Du kan også gå direkte fra UBs hovedside ved å klikke på «PCI Full Text» under «Direkteoppslag» nederst på sida.

Søk i basen
Du har nå kommet til hovedsiden for PCI Full Text. Herfra kan du klikke på «Search» og få opp en søkeskjerm hvor du kan søke på tidsskrifttittel, nøkkelord, forfatter m.m. Hvis du vil søke etter artikler i fulltekst, må du krysse av for dette valget. Fra trefflista kan du klikke deg direkte inn på den fullstendige artikkelteksten. Hvis du fra hovedsida i stedet klikker på «Browse», får du opp en liste over fagemner og kan finne ut hvilke tidsskrifter som er i fulltekst for hvert emne. Ved å klikke på en av tidsskrifttitlene får du opp bibliografisk informasjon om tidsskriftet og kan klikke deg videre til det enkelte hefte og den enkelte artikkel. Vær imidlertid oppmerksom på at det for noen årganger bare finnes bibliografiske opplysninger om artiklene, ikke fulltekst. Har du spørsmål, hjelper vi deg gjerne. Kontakt veiledningsskranken i biblioteket – enten ved frammøte eller per telefon (HSJ-biblioteket l. 45 690, RMH-biblioteket l. 45 493).

 
Marianne Foss
AvdelingslederUniversitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 28.10.2002.