[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Fra biblioteket    - artikler fra Tromsøflaket

Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
I vår faste spalte i Tromsøflaket presenter UB ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
TROMSØFLAKET NR. 14 - 2002

William Shakespeare på UB

William Shakespeare (1564-1616) er utvilsomt en av de aller mest berømte og innflytelsesrike forfattere som noensinne har levd. I løpet av sitt 52-årige liv rakk han å skrive 37-38 skuespill, samt episke dikt og en stor samling med sonetter. Det er først og fremst teaterstykkene han er kjent for (spesielt tragediene). Shakespeares liv og verker har blitt gjenstand for en oppmerksomhet som er rett og slett enorm. Debatten omkring ham begynte allerede i hans samtid, men det er i moderne tider den virkelig har tatt av.

En indikasjon på graden av interesse for denne mannen og hans verker i forskjellige perioder, kan man få ved å søke i bibliotekbasen BIBSYS etter publikasjoner om Shakespeare (ved å bruke emneordsfeltet og kategorien "omtalt person"), og så avgrense treffene på trykkeår. Da finner man hele 3129 publikasjoner. Fra 1960-1969 finnes det i gjennomsnitt 530 publikasjoner per tiår! Shakespeareproduksjonen er m.a.o. rett og slett en hel industri.

Her på UB (som forkortes UBTØ i BIBSYS-basen) har vi en ganske stor samling med litteratur om Shakespeare, 473 publikasjoner. Her finnes studier av mannen og tida han levde i (inkludert teaterkulturen), av enkeltverk, av hans litterære virkemidler, hans syn på kjønnsroller, kvinner og seksualitet, hans innflytelse på andre forfattere, osv. Det finnes også studier av språket hans (vokabular, uttale, grammatikk), men de litterære studiene utgjør utvilsomt den største kategorien.

I tillegg til litteratur om Shakespeare har vi selvsagt alt som er skrevet av ham, som regel i flere utgaver og også i oversettelse, samt en rekke Shakespeare-tidsskrifter. Men den kilden som virkelig bør fremheves her, er databasen Literature Online, som er en fabelaktig kilde til kunnskap om engelskspråklig litteratur. Basen er enormt stor og innholdsrik. I den kan du finne frem til spesielle forfattere eller tekster, og du kan søke etter litteraturkritikk om et emne eller en forfatter. Shakespeare er fantastisk godt representert. Her ligger informasjon om hans liv og verker, og i tillegg finner du hele Shakespeares produksjon, samt intet mindre enn 26 444 artikler om ham! Literature Online er enkel å bruke, det er bare å følge instruksjonene i basen (eventuelt be om hjelp på biblioteket). Det er m.a.o. ingen grunn til å ikke ta denne flotte databasen i bruk, verken for Shakespeare-entusiaster eller for dem som studerer andre aspekter ved engelsk litteratur. Literature Online finner du under "Fagbaser" på UBs hjemmeside. (Velg allmenn litteraturvitenskap eller engelsk, eller let deg frem på den lista som først kommer opp.) Det er tilgang fra hele universitetsområdet. Hvis du ikke kommer inn, må du be en av IT- teknikerne på ditt fakultet om å sørge for at maskinen du bruker har den rette proxy-innstillinga. Lykke til!

 
Kristin Killie
UniversitetsbibliotekarUniversitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 9.10.2002.