[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Fra biblioteket    - artikler fra Tromsøflaket

Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
I vår faste spalte i Tromsøflaket presenter UB ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
TROMSØFLAKET NR. 13 - 2002

Oxford reference online: 100 bøker i nytt format

UB er et av de første norske bibliotek som nå kan tilby studenter og ansatte tilgang til kvalitetssikret informasjon fra Oxford University Press i elektronisk utgave. Kort fortalt har dette forlaget, som lenge har vært kjent for sine ordbøker og oppslagsverk, digitalisert mer enn 100 av sine titler.

I tillegg til rene ordbøker som «The Concise Oxford-Hachette French Dictionary (English-French)» består Oxford Reference Online (ORO) av oppslagsverk som «The Concise Oxford Companion to Classical Literature.» ORO er tverrfaglig: Art and Architecture, Food and Nutrition, History, Law, Medicine, Religion and Philosophy utgjør noen av fagområdene.

Hovedsiden til ORO: http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html/
En oversikt over titler som inngår finnes her: http://www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html?subview=TitleList

Oxford Reference Online er modulbasert; dette medfører at du kan søke etter ord, begreper og personer i alle de 100 bøkene, innenfor et bestemt emne, eller innen en bestemt bok. Søkemulighetene er både brukervennlige og avanserte. Hvert enkelt ord som inngår i et treff etter et søk kan markeres og søkes videre på. ORO gir deg også anledning til å laste ned et lite tilleggsprogram som gjør at du kan markere et ord uansett hvilken internettside det befinner seg på, og så kan du søke på dette ordet i en av bøkene som inngår i ORO. En annen positiv side med ORO er tilgangen til enkeltbøkene. Du kan kopiere lenken til en bestemt bok, legge den inn på dine favorittlenker, og deretter raskt få tilgang til denne boka uten å gå via hovedsiden.

For å slippe bryderiet med passord og brukernummer har UB kanalisert tilgangen til ORO via en såkalt proxy-ip. Informasjon om hva som må gjøres med din nettleser for å få tilgang til ORO, pluss 5000 elektroniske tidsskrifter og et femtitals spesialbaser finner du her: http://www.cc.uit.no/nett/web-cache/klient-konf.html#BRUK

Skulle du ha behov for en autoritativ og uttømmende kilde til engelske ord og uttrykk, kan vi anbefale et annet kvalitetsprodukt fra Oxford University Press: Oxford English Dictionary: http://dictionary.oed.com/

 
Bjørn Olav Skancke
avdelingsbibliotekarUniversitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 9.10.2002.