[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Fra biblioteket    - artikler fra Tromsøflaket

Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
I vår faste spalte i Tromsøflaket presenter UB ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
TROMSØFLAKET NR. 12 - 2002

Hovedoppgaver og andre studentarbeider i UBs samlinger

I hovedoppgaver kan det være mye verdifullt stoff å hente. Du vet kanskje ikke at de er tilgjengelige på biblioteket?

Ved de fleste fag er en hovedoppgave en selvstendig vitenskapelig undersøkelse som inngår som en del av avsluttende eksamen, den gis en egen vurdering og får karakter. Det er altså et vitenskapelig arbeid som det finnes en karakterfestet kvalitetsvurdering av. Som sådan kan det derfor være av interesse for senere studenter å kjenne arbeidet for å se hvordan en god hovedoppgave strukturelt og innholdsmessig skal se ut.

Hovedoppgaven leveres inn til universitetet i forbindelse med eksamen, i et visst antall eksemplarer, og av disse skal instituttene levere 2 eksemplarer til UB. Biblioteket har ikke noen muligheter til å kontrollere hvem som har tatt eksamen. Dersom instituttene ikke følger opp dette, kan det hende at oppgaven mangler i våre samlinger. Ordningen har eksistert siden universitetets begynnelse, derfor finnes de fleste hovedoppgaver fra Tromsø i våre samlinger.

Alle typer studentarbeider lider av at de finnes i få eksemplarer, ofte bare i ett. De er derfor, sett fra vår side, meget sårbare og vanskelige å skaffe tilbake, dersom de skulle forsvinne fra samlingen. Copyright til en slik oppgave ligger hos studenten, så om en oppgave blir borte eller ødelegges, må UB ha tillatelse av forfatter til å lage en ny kopi fra vårt arkiveksemplar.

Enkelte oppgaver er klausulbelagt. Det vil si at forfatteren kan bestemme hvordan den skal brukes, eller hvem som kan lese den. Slike klausuler gjelder enten på ubestemt tid, eller for en på forhånd angitt tidslengde. På grunn av at den bare finnes i ett eksemplar, kan det ofte hende at biblioteket bestemmer at den bare skal brukes i biblioteket, dvs. ikke får lånes hjem. Det gjelder særlig oppgaver som UB låner inn fra andre bibliotek. Av de to eksemplarene som UB får, arkiveres ett i magasin, og er ikke tilgjengelig for brukerne direkte. Det andre stilles opp i hyllene i egne samlinger, og kan lånes ut. Samlingene er oppstilt instituttvis, og oppgavene fra hvert institutt er oppstilt kronologisk. På HSJ-biblioteket finnes oppgaver fra Hum.fak, Jur.fak.(de juridiske studentoppgavene står i den ordinære tidsskriftsamlingen) og SV-fak, mens samlingene på RMH-biblioteket inneholder de fra Mat-nat.fak, Med.fak, NFH og helsefagene ved HITØ.


Ifølge BIBSYS finnes det i dag om lag 3500 hovedoppgaver og studentarbeider på UB.

Hvordan finner man så frem til hovedoppgavene i UB sine samlinger? Søkingen foregår i BIBSYS. Det er lurt å bruke den søkeskjermen i BIBSYS som heter «Avansert søk». Dersom du vet hva forfatteren heter, søker du direkte på han/henne i forfatterfeltet. Kjenner du ikke forfatteren, men vet hva oppgaven handler om, eller kjenner noen av ordene som forekommer i tittelen, fyller du inn ordene i «Tittelfelt» eller «Fritekstfelt». Start søket, og du burde få et brukbart resultat. Dersom så ikke er tilfelle, må du tenke igjennom om det kan være andre søkeord som er viktigere.

Det er ikke mulig å søke frem hvilke oppgaver som er levert av de enkelte institutter. For å få vite det, må en gå i biblioteket og se på samlingen fra instituttet.
Det er mulig å avgrense søket til oppgaver gitt ut i et bestemt år:

  • Bruk «Avansert søk»
  • Velg «Alle bibliotek»
  • og i felt «Andre» skriv Tromsø og velg «Utgiversted».
  • En får da over 11000 treff.
  • Velg «Avgrens».
  • Fyll inn «Trykkeår» og velg «Hovedoppgaver» i «Publikasjonstype».

Dersom du tror at det du er ute etter er en annen type studentarbeid, velger du «Studentarbeider» istedenfor hovedoppgaver.

 
Odd Harald Johannessen
UniversitetsbibliotekarUniversitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 16.9.2002.