[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Fra biblioteket    - artikler fra Tromsøflaket

Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
I vår faste spalte i Tromsøflaket presenter UB ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
TROMSØFLAKET NR. 11 - 2002

MITT BIBSYS

Fra 1. juli ble tjenesten "Mitt Bibsys" opprettet. Dette er en samling tjenester som er beregnet på deg som låner. I denne første versjonen finner du "Mine lån" og "Min profil". Innholdet i disse tjenestene vil jeg komme tilbake til senere.

"Mitt Bibsys" er tilgjengelig fra Bibsys nettside (http://wgate.bibsys.no/search/gen?) under menyvalget "Mitt Bibsys". Du bruker lånekortnummer og passord for å logge deg inn. Passordet bestilles fra Bibsys ved første gangs innlogging. Du gir inn lånekortnummeret og etternavnet for å bestille passord. Deretter blir du bedt om å sjekke hvilken epost-adresse som er registrert på deg. Er epost-adressen feil eller det ikke er registrert noen epost-adresse på deg, må du kontakte skranken på UB for å få lagt denne inn i Bibsys. Når dette er gjort, kan du bestille passord. Passordet vil bli sendt deg i løpet av få minutter.

"Mine lån" gir deg en oversikt over egne lån, bestillinger og reserveringer ved UB-Tromsø.

Oversikten over lån gir deg utlånsdato, forfallsdato, bokas tittel, ved hvilken avdeling boka er lånt og bokas ID. Likeledes gir lista over reserveringer deg bl.a. opplysninger om hvilke bøker du står på venteliste på og når du reserverte bøkene. Til sist er det en mulighet for å få fram en oversikt hvilke bøker eller artikler du har i bestilling fra andre bibliotek (innlån). Her får du bl.a. opplysninger om hvor og når bestillingen er sendt videre fra UB-Tromsø. Tjenesten "Mine lån" er fortsatt under utvikling og vil på sikt gi deg som låner mulighet for selv å fornye dine egne lån og behandle dine egne reserveringer.

"Min profil" er en tjeneste som vil være nyttig for deg hvis du ønsker å holde deg oppdatert på et bestemt område, for eksempel et spesielt emne eller en forfatter. Tjenesten gir deg mulighet til selv å legge inn inntil 5 forskjellige faste søk i Bibliotekbasen. Søkene blir utført regelmessig én gang i uka og resultatet blir sendt til deg på epost. Eposten inneholder treff på nye poster som er kommet til siden forrige søking, med lenke til posten i Bibliotekbasen, eller med beskjed om at det ikke er noen nye treff. Det er en egen søkeskjerm hvor du kan legge inn, endre og teste søk. De faste søkene vil gjelde for et halvt år. Det vil komme beskjed et par uker i forveien om at gyldighetstiden snart går ut. Ta gjerne kontakt med oss på biblioteket for å få hjelp til å lage faste søk.

 
Tone Mikkelsen
AvdelingsbibliotekarUniversitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 4.9.2002.