[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Fra biblioteket    - artikler fra Tromsøflaket

Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
I vår faste spalte i Tromsøflaket presenter UB ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
TROMSØFLAKET NR. 9 - 2002

BIBSYS emneportal

Ny veiviser til Internett

Søkemaskiner som Google og Alta Vista er kraftige redskaper for å finne internettsider. Men ofte drukner de sidene som ville vært nyttige for oss, i lange trefflister. Nå lanseres imidlertid en ny emnekatalog som utelukkende inneholder håndplukkede forsknings- og utdanningsrelevante nettsteder: BIBSYS emneportal. Som navnet indikerer, er dette en BIBSYS-tjeneste; det vil si en tjeneste som bibliotekene innen universitets- og høgskolesektoren i Norge er sammen om.

BIBSYS emneportal er selvsagt søkbar. Vel så nyttig kan det være å klikke seg frem i emnehierarkiet, og få listet opp nettsteder innen et emne. På denne måten slipper man å tenke på rett søkebegrep, og hvilket språk man skal søke på. Prøv den, og gi gjerne en tilbakemelding på hva du synes om denne tjenesten. Du finner pekeren på startsiden til UB: www.ub.uit.no

BIBSYS emneportal

".men at man noget vil"

Hva vil vi med BIBSYS emneportal? Internett er et (relativt) nytt og veldig effektivt medium for informasjonsspredning og publisering. Utfordringen er å skille klint fra hvete, og å gjøre de nyttige nettsidene lett tilgjengelige. I bibliotekdatabasen (den som tradisjonelt kalles BIBSYS-basen) finner man bøker og tidsskrifter, herunder også elektroniske eller nettbaserte tidsskrifter. BIBSYS emneportal skal inneholde andre nettressurser, i hovedsak materiale som er gratis tilgjengelig på nettet, men som like fullt holder kvalitetsmål. Eksempler kan være faglige organisasjoners hjemmesider, med nyhetsbrev, rapporter, statistikker med mer. Du finner også informasjon om forskningsprosjekter og -resultater; om konferanser og festivaler. Mange studenter og forskere legger ut solid informasjon innen sine emner på internett, og også rene nettbaserte kurs. Det beste av alt slikt ønsker vi å samle i BIBSYS emneportal. Emneportalen som støttespiller til nettbasert undervisning er en klar målsetning.

Andre forslag?

BIBSYS emneportal er en ny tjeneste, og det gjenstår en del før den er bygd opp til å bli en god emnekatalog innenfor hele spekteret av universitets- og høgskolefag. Her ber vi om deltakelse fra alle ansatte og studenter: Send inn forslag på nettsteder som du mener hører hjemme i BIBSYS emneportal; gjerne nettsider som du selv er (med-)ansvarlig for. Du finner en enkel forslagskasse som kan benyttes til dette. BIBSYS emneportal blir så god som vi gjør den til, sammen!

 
Leif LongvaUniversitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 26.4.2002.