[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Fra biblioteket    - artikler fra Tromsøflaket

Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
I vår faste spalte i Tromsøflaket presenter UB ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
TROMSØFLAKET NR. 8 - 2002

Ravnetrykk - en skriftserie ved UB

Universitetsbibliotket (UB) utga sitt første skrift i Ravnetrykk-serien i 1993. Assosiasjonen til navnet er naturligvis hentet fra universitetsemblemet. Det viser som kjent Odins to ravner som hver dag drar ut i verden for å hente kunnskap. Hva de ser, forteller de til Odin om kvelden når de kommer tilbake og setter seg på hans skuldre. Sammen representerer de Odins sjel, noe deres navn vitner om: tanke og minne. Myten forklarer Odins allvitenhet.
Gjennom Ravnetrykk ønsker Universitetsbiblioteket først og fremst å formidle stoff med utgangspunkt i det vitensenter biblioteket representerer. Det har i den sammenheng vært et mål å utgi bøker med tema fra områder som universitetet har sitt tyngdepunkt i, særlig det som har relevans for nordområdene.
Vi har hittil utgitt til sammen 26 skrifter i serien. Av disse er åtte bibliografier, sju er artikkelsamlinger om et spesielt tema. Av disse er seks av bøkene knyttet til utstillinger ved UB. I tillegg er det utgitt en monografi i tilknytning til en av utstillingene. Vi har også utgitt tre vitenskapelige monografier, det samme antall festskrift. To kommenterte materialpresentasjoner har også sett dagens lys. Dessuten er det utgitt to spesialleksikon og en bibliotekteknisk bok. En oversikt over utgivelsene og orientering om hvordan man kan bestille bøkene finnes på følgende internettadresse: http://www.ub.uit.no/ub_pres/ravnetrykk.

Vi har naturligvis planer om flere utgivelser. Bl.a. ønsker vi å utgi flere bøker knyttet til nordområdene. Først i løypa ligger en kommentert utgave av reiseberetningen om Christian 4.s reise i 1599 til nordområdene. Videre ønsker vi å utgi som artikkelsamlinger de to siste års foredrag på Lørdagsuniversitetet om «tid» og «rom». Problemet er at vi har langt flere henvendelser – og for en stor del svært interessante prosjekt – om å utgi bøker fra mange miljøer på universitetet enn vi kan imøtekomme.
Hva er egentlig Ravnetrykk i dag? Vi har i all beskjedenhet kalt det en skriftserie for å unngå spekulasjoner om urealistiske ambisjoner. Men det melder seg naturligvis et spørsmål om universitetet har behov for et forlag som kan utgi doktoravhandlinger, monografier, artikkelsamlinger, rapporter fra konferanser arrangert ved institusjonen etc. Eller dekkes disse behov av det etablerte forlag- og tidsskriftsystem utenfor institusjonen? Videre reises spørsmålet om behovet for å utgi digitale publikasjoner i et digitalt forlag. Her er det i første rekke tale om hovedoppgaver, lokale tidsskrift, grå litteratur i form av instituttserier, posters som ansatte ved UiTø har presentert på vitenskapelige konferanser etc. UB har hatt et prøveprosjekt for elektronisk publisering av hovedoppgaver fra tre institutt. Det som taler for å samle slikt materiale i en felles elektronisk forlagsportal, er at tilgjengeligheten og gjenfinningen av publikasjonene vil bedres betraktelig og at det vil profilere den vitenskapelige aktiviteten ved institusjonen bedre. UB imøteser gjerne en diskusjon om behovet for egenpublisering ved UiTø og forholdet mellom papirbasert og elektronisk publisering i den forbindelse.

 
Helge Salvesen, bibliotekdirektørUniversitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 26.4.2002.