[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Fra biblioteket    - artikler fra Tromsøflaket

Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
I vår faste spalte i Tromsøflaket presenter UB ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
TROMSØFLAKET NR. 6 - 2002

ISI-databasene skifter ham fra april: Fra BIBSYS til ISI Web of Science!

Fra 1. april kommer Institute for Scientific Informations databaser Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index og Arts & Humanities Citation Index i ISIs egen utgave, Web of Science. Da forsvinner den velkjente BIBSYS-versjonen, og brukerne vil møte et nytt grensesnitt.

De tre delbasene utgjør til sammen en gigantisk tverrfaglig database som oppdateres med godt over en million artikkelhenvisninger i året. De dekker til sammen mer enn 8500 tidsskrifter av høy faglig kvalitet, og tilgangen omfatter data tilbake til 1987.

I tillegg til å være vanlige referansedatabaser, er disse databasene siteringsdatabaser.

Hva er en siteringsdatabase:
En siteringsdatabase er en database der referanselisten til en artikkel er gjort søkbar. Dersom man har en artikkel og vil vite om noen har sitert denne artikkelen senere, kan man søke dette opp i ISI-databasene. Dermed kan man gjøre et søk fremover i tid, i motsetning til vanlige søk i referansedatabaser (retrospektive søk). Web of Science gir mulighet til å navigere framover, bakover og på tvers av faggrenser for å finne relevant litteratur!

Nyheter i Web of Science:
Søkemulighetene blir bedre, blant annet ved at forfatternes adresser er gjort søkbare. Dermed blir det for eksempel enklere å kartlegge forskningsinnsatsen til de enkelte fagmiljøene. Videre finnes funksjonen "Related Records", som gir alle artikler som har en eller flere felles referanse(r). En knapp merket "Holdings" gir kobling mot BIBSYS og dermed opplysninger om bestand ved UBTØ. En del artikler som er tilgjengelig i fulltekst har direkte lenke til artikkelen. Dette tilbudet vil med tiden øke ettersom ISI inngår avtale med flere forlag. I siteringsdelen er medforfattere blitt søkbare, i motsetning til BIBSYS-versjonen der bare førsteforfatteren var søkbar. Dersom man vil vite hvor mye en forfatter er sitert, kan man nå lettere få svaret siden vedkommende ikke trenger å være førsteforfatter for å gi treff. Forutsetningen er at artiklene er med i ISIs siteringsindekser, hvilket innebærer at de må være publisert etter 1987 og med i et av de tidsskriftene ISI henter artikkelhenvisningene fra.

Dette forsvinner:
BIBSYS-versjonen av ISI-databasene hadde "Bla i innhold"-funksjonen, som best kan sammenlignes med gamle "Current Contents". Dette ga oversikt over innholdsfortegnelser i tidsskriftene som ble indeksert. En annen funksjon som ikke lenger er tilgjengelig, er "Søk i indeks" som blant annet var et hjelpemiddel til å sjekke stavemåte. Dermed stiller Web of Science større krav til engelskferdighetene enn den gamle BIBSYS-versjonen gjorde!

Web of Science finner du under knappen "Fagbaser" på UBs hjemmesider (http://www.ub.uit.no), eller direkte på http://isiknowledge.com.

 
Sissel Helene Hansen, Fagansvarlig kjemi og farmasiUniversitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 11.4.2002.