[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Fra biblioteket    - artikler fra Tromsøflaket

Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
I vår faste spalte i Tromsøflaket presenter UB ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
TROMSØFLAKET NR. 5 - 2002

Skriften på nettet; om elektroniske tidsskrifter

Bibliotekstyret ved UiTø vedtok allerede i juni 1999 at UB skulle legge om, og primært tilby vitenskapelige tidsskrifter i elektronisk form. Livet på UB har ikke vært det samme siden. Statusen er nå at UB har om lag 8500 løpende tidsskrifter, hvorav om lag 5000 er tilgjengelige på nettet.

Abonnement og abonnement, fru Blom

Tradisjonelt har biblioteket forvaltet sitt tidsskriftsbudsjett ved å velge ut hvilke titler det skal abonnere på. Og hvert tidsskrift har hatt en gitt abonnementspris. Slik er det ikke, i hvert fall ikke overalt, i den elektroniske verden. Noen (store) utgivere gir oss fristende tilbud av typen "vi ikke kan avslå", i form av en pakkepris for alle tidsskriftene de utgir. Av interessante nyanskaffelser kan vi her nevne forlaget Elseviers pakke "Science Direct". Denne pakken alene inneholder om lag 1200 vitenskapelige tidsskrifter. Fra før abonnerte vi (enkeltvis) på færre enn 200 av disse. Blackwell Publishing er en annen stor nyanskaffet pakke, med 670 titler i fulltekst.

En annen mulighet som UB så smått har begynt å prøve ut, er stykkpris per artikkel. For tidsskrifter som er lite brukt, er det ikke aktuelt å abonnere, og da vil en slik ordning være et bedre tilbud for våre brukere enn fjernlån.

Noen få vitenskapelige tidsskrifter (og ikke så få arbeidsnotatserier) er gratis tilgjengelige på nettet. Slik burde verden være; resultatene fra offentlig finansiert forskning bør spres uten noen abonnementsbarrierer! Dette er en fullt mulig modell, eksempelvis om forskningsmidlene også finansierer publiseringen på nettet. For UB er det en stor utfordring å følge med i utviklingen her, og innlemme slike titler i vår "tidsskriftsamling".

Hvor da?

De elektroniske tidsskriftene er uhåndgripelige greier. De befinner seg ute på nettet et sted, det vil si på et utall ulike servere rundt om i verden. Det er en stor utfordring å lage "virtuelle hyller", og å holde disse oppdaterte, slik at tidsskriftene lett kan gjenfinnes når man trenger dem. Og det er en stor utfordring for det vitenskapelige miljø å sikre at verdifulle, elektroniske dokumenter er å finne, i et lesbart format, om 100 år. (Det er ikke alt som bør være glemt om 100 år.)

Apropos arkivmateriale; UB har nylig anskaffet et par tidsskriftspakker som skiller seg ut fra de andre. JSTORE JSTOR og Periodical Contents Index Full Text har tidsskrifter i fulltekst fra volum nr 1. Men til gjengjeld, for ikke å resultere i oppsigelser av abonnement, gir disse ikke adgang til de siste årgangene av tidsskrifene. Ta en kikk! Du finner disse via våre tidsskriftsider (se nedenfor). Her kan du eksempelvis finne "Mind" i fulltekst tilbake til nr 1 i 1876.

Uansett hvordan tidsskriftene betales for, eller om de betales for, skal de kunne finnes i ett og samme søkbare system. Av denne grunn (og noen andre grunner) har UB laget sin egen tidsskriftdatabase. Den heter enkelt og greit "Tidsskriftdatabasen", forkortet TDB, og du finner den under pekeren "Tidsskrift" i venstre marg på UBs hjemmeside (www.ub.uit.no). Dessuten har katalogen vår, bibliotekbasen i BIBSYS, etter hvert blitt et godt redskap også for de elektroniske tidsskriftene, men det mangler fortsatt litt på at alt er å finne der.

Mer i vente

Ikke imponert? Sant nok, vi venter i spenning på at tidsskriftene i større grad skal gjøre nytte av nye muligheter som internett og elektronikken gir: Mer levende kommunikasjon forfatter og leser i mellom, og dokumenter som er noe annet enn rene avbildinger av papirversjonen av de samme tidsskriftene. Hva med tredimensjonale illustrasjoner, eller dynamiske illustrasjoner som tegnes for oss mens vi ser på? Stay tuned!

 
Leif LongvaUniversitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 14.3.2002.