[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Fra biblioteket    - artikler fra Tromsøflaket

Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
I vår faste spalte i Tromsøflaket presenter UB ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
TROMSØFLAKET NR. 3 - 2002

Bestilling av bøker og artikler

Universitetsbiblioteket har gode samlinger av bøker og tidsskrift. Noen ganger trenger du likevel bøker og artikler som ikke finnes her. Hvordan får du tak i disse?

Vi ønsker oss bestillinger i elektronisk form. Ditt lånekort er nøkkelen til å bestille på nettet via BIBSYS, som har gode hjelpefunksjoner. Du kan gå inn på BIBSYS fra vår hjemmeside: http://www.ub.uit.no

Bestilling av bøker som ikke finnes i Tromsø
Du søker opp en bok ved hjelp av BIBSYS og ser at den ikke finnes ved vårt bibliotek. UB Tromsø har bibliotekskode UBTØ. Mangler denne koden, er ikke boka her. Et klikk på den grå bestill-knappen gir deg et skjermbilde der du fyller inn lånekortnummer, etternavn og eventuell kommentar. Klikk deretter på send-knappen (ikke dobbelklikk).

Bestilling av artikler som ikke finnes i Tromsø
Du kan også bestille tidsskriftartikler gjennom BIBSYS når du vet hvor artikkelen står. Knappen Tidsskrifter i BIBSYS gir deg søkeskjerm. Fra skjermbildet for det tidsskriftet du ønsker artikkel fra klikker du på bestill-knappen. På skjemaet skriver du inn så mange opplysninger om artikkelen som mulig (forfatter, volum, sidetall osv). Bruk så send-knappen.

Flere artikkeldatabaser (ISI, OCLC, Wepspirs) har bestillingsfunksjon med kobling til BIBSYS. Her får du referansen ferdig, og bestilling blir enda enklere.

Null treff?
Får du ikke opp det du søker på, betyr det at boka/tidsskriftet ikke er registrert ved BIBSYS-bibliotekene. Du kan likevel bestille! Får du meldingen søket ga 0 treff, ser du samtidig en knapp som gir deg mulighet for bestilling av lån eller kopi. Her må du fylle ut alle opplysninger selv, så fullstendig som mulig.

Alle bestillingene går til UB, der vi behandler og ekspederer bestillingene hver dag. Kan vi skaffe det du ønsker, vil du etter en stund få artikkelen i internposten eller e-post/brev om at boka kan hentes.

Vi bestiller gjerne inn det som mangler, men sjekk om UB har andre bøker som dekker ditt behov. Når det gjelder laveregradsstudenter må vi vurdere kostnadene hvis vi må bestille inn bøker fra andre land.

Står du fast? Spør oss på UB. Vi hjelper gjerne.

 
May Line Angell, UniversitetsbiblioteketUniversitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 5.3.2002.