[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Fra biblioteket    - artikler fra Tromsøflaket

Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
I vår faste spalte i Tromsøflaket presenter UB ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
TROMSØFLAKET NR. 2 - 2002

ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA ONLINE

Gode oppslagsverk er essensielle i ethvert bibliotek, og UB har selvfølgelig en hel rekke av dem stående i sine hyller. Ett av disse er det velrenommerte Encyclopædia Britannica, som vi nå også kan tilby i digital form. Britannica Online 2002 inkluderer alle 65.000 artiklene du finner i papirutgaven i tillegg til 11.000 artikler man bare finner i nettversjonen. Dette er med andre ord ett av verdens største referanseverk. Nettutgaven gir deg også tilgang til ordboken Merriam-Webster's Collegiate Dictionary og Britannicas internettguide med lenker til over 130.000 vevsider, spesielt utvalgt og evaluert av Britannicas redaksjon. Mange av tekstene inneholder dessuten illustrasjoner, fotografier, tegninger, kart osv., og databasen oppdateres kontinuerlig.

Britannica ble første gang publisert i 1768, og har fra starten av hatt høg anseelse i den engelskspråklige verden, blant annet fordi stoffet blir behandlet i store og grundige hovedartikler istedenfor en større mengde enkeltartikler. Siden den gang har verket kommet i stadig nye og utvidete utgaver. 1700-tallet og opplysningstiden førte som kjent med seg en rekke verk av denne typen. Mange kjenner nok til Diderots store franske encyklopedi fra 1751 (L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert). Også denne kan UB nå tilby i digital form, noe vi sannsynligvis vil komme tilbake til i denne spalten ved en senere anledning.

Det flotte med dagens digitale leksikon er, foruten lenkene til andre informasjonskilder, de gode søkemulighetene. Fra din egen pc kan du søke etter og finne informasjon om det meste mellom himmel og jord. Et søk på Lofoten ga for eksempel 16 treff. Søkingen er enkel og rask. Husk bare på at man ikke kan bruke de norske bokstavene Æ - Ø - Å. Skal du for eksempel søke på Tromsø, må du skrive Tromso, Alesund for Ålesund og Svolvaer for Svolvær. Biblioteket abonnerer på dette verket for studenter og ansatte ved universitetet slik at det er søkbart fra alle pc-er med tilgang til UiTøs datanett. Britannica finner du under overskriften Oppslagsverk på UBs hjemmeside (www.ub.uit.no), eller ved å gå direkte til http://search.eb.com/ .

 
Mariann Løkse, UniversitetsbibliotekarUniversitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 5.3.2002.