[UBTØ]


[Websøk i BIBSYS]
[Universitetet i Tromsø]
Fra biblioteket    - artikler fra Tromsøflaket

Universitetsbiblioteket i Tromsø

[Om UB]

[Fagene]

[Databaser og kataloger]

[UB presenterer]

[Søk i UBs sider]
[Kontakt UB]
I vår faste spalte i Tromsøflaket presenter UB ulike aktualiteter innen kunnskaps- og forskningsformidling, nye tilbud til våre brukere og nyheter fra biblioteksektoren mer generelt. Vi vil også gjøre leserne bedre kjent med spesielle godbiter fra våre egne samlinger.
TROMSØFLAKET NR. 1 - 2002

Å navigere i informasjonshavet

Det er en glede å kunne åpne bibliotekspalten i Tromsøflaket med en invitasjon: alle ansatte og studenter er invitert til lynkurs i litteratursøking.

Aldri tidligere har så mye litteratur vært så lett tilgjengelig for så mange. For det ene er katalogene fra nær sagt hele verdens bibliotek bare noen tastetrykk unna på datamaskinen. For det andre har mengden av litteratur i digital form økt kraftig de siste årene. I hovedsak gjelder dette tidsskrifter, der flere og flere utgivere går over til elektronisk publisering. Også eldre materiale blir overført til digital form og gjort tilgjengelig på nettet.

Hvordan navigere i dette havet av informasjon? En god start kan være å møte opp på et av lynkursene som Universitetsbiblioteket arrangerer. Der vil du få grunnopplæring i de viktigste teknikkene for å søke etter bøker, tidsskriftartikler og andre dokumenter.

Ved Bibliotek for humaniora, samfunnsfag og jus (HSJ-biblioteket) blir det holdt kurs hver tirsdag og torsdag i tre uker fremover. Hvert kurs er på 45 minutter. Det ene handler om søk etter bøker, rapporter, hovedoppgaver og andre publikasjoner. Her bruker vi som hovedverktøy BIBSYS, det felles søkesystemet for alle fagbibliotek i Norge. I det andre kurset får du en innføring i søk etter tidsskriftartikler, både på papir og i fulltekst på skjermen. Det finnes mange artikkeldatabaser å søke i; vi gir deg grunnopplæring i de viktigste.

For mer avansert opplæring kan det lønne seg å ta kontakt med den ansvarlige for ditt fag. Se bibliotekets hjemmeside www.ub.uit. no under «Fagene». Veiledningsskrankene på HSJ- og RMH-biblioteket er også steder der du vil få mer informasjon om søking. Det kan dessuten være en god idé å følge med i denne spalten i Tromsøflaket – her vil det med jevne mellomrom komme tips om litteraturdatabaser og søking.

Til lynkursene er det ingen påmelding – bare møt opp på rom 338 i 3.etasje i HSJ-biblioteket!
Timeplan for kursene:
Dato1015-11001215-1300
29.01bøkerartikler
31.01bøkerartikler
05.02bøkerartikler
07.02bøkerartikler
12.02bøkerartikler
14.02bøkerartikler

 
Eigill Fareth, UniversitetsbiblioteketUniversitetsbiblioteket i Tromsø, Breivika, 9037 Tromsø,
Tlf.: 77 64 40 00, Fax.: 77 64 45 90
Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Helge Salvesen

Vev-ansvarlig. Oppdatert: 5.3.2002.